Styrelsen
 

Ordförande
Maria Afzelius
Heimdalsgatan 10
070-280 39 10 (18-20)
ordforande@heimdalsgatan.s

Sekreterare
Maurizio del Bianco
Heimdalsgatan 52
070-380 59 04

Ledamot RB
Erik Fernroth
Riksbyggens representant


Suppleant
Josefine Bennet
Heimdalsgatan 26
bennetjosefine@gmail.com

Suppleant
Diana Haddad
Heimdalsgatan 10

Vice ordförande
Kalpana Westerlund
Heimdalsgatan 30
070-374 33 36 (18-20)
kalpana@hotmail.se

Vice sekreterare
Anders Samuelsson
Heimdalsgatan 46

andersaxiam@hotmail.co

Suppleant RB
Marie Göransson
Box 1914
751 49 Uppsala
Arb: 018-18 97 31
marie.goransson@riksbyggen.se

Suppleant
Robin Härlin
Heimdalsgatan 14

Föreningsrevisor
Esa Heikkilä
Heimdalsgatan 44

Föreningsrevisorssuppleant
Carina Gustafsson
Heimdalsgatan 44

Valberedning sammankallande
Esa Heikkilä
Heimdalsgatan 44

 

Valberedning
Vakant

 

 

 

2017-01-22

Sopbehållare

Det placeras en del sopor utanför sopbehållarna.

Läs mer........

 
 

2016-11-28

Avgiftshöjning

Månadsavgiften för lägenheter kommer att höjas med 3% från 2017-01-01.

Läs mer........

 
 

2016-09-27

Barnvagnsförråd

Nu har vi äntligen fått klart låssystemet för barnvagnsförråden.

Läs mer........

 
 

2016-08-18

Sophantering

Våra nya sopstationer kommer att förses med lås.

Läs mer........

 
 

2016-03-11

Bastu HG22

Bastun på Heimdalsgatan 22 stängs tills vidare.

Läs mer........

 
 

2016-02-12

Kallt och dragigt

Flera lägenheter har ganska dragigt och därmed kalla golv.
Felet är troligtvis avhjälpt.

Läs mer........

 
 

2015-11-15

Nya regler för andrahandsuthyrning

Enligt våra stadgar inför vi nu en avgift för andrahandsuthyrning.

Läs mer........

 
 

2015-09-22

Höjning av avgifter och hyror.

2016-01-01 höjer vi avgifter för lägenheter och hyror för parkering och garage.

Läs mer........

 
 

2013-09-14

INFO-blad

Nu finns det informationsblad för nya medlemmar, Internet och TV.

Läs mer....

 
 

2013-02-17

Hemförsäkring

Gratis bostadsrätts-tillägg på hemförsäkringen.

Läs mer....

 
 

2010-05-24

OBS!
Vid all kommunikation med Riksbyggen och styrelsen skall dom gamla lgh-numren användas.


Läs mer....

 
 
 
 

2016-01-16

Garagerenovering

Information efter info-mötet.

Läs mer....

 
 

2015-09-22

Målning/renovering

Vi har påbörjat målning och renovering av takutsprång och träpartier runt entréerna.

Läs mer....

 
 

2015-09-18

Kulvert

Kulverten mellan undercentralen i HG50 till HG2 och HG8 är bytt.

Läs mer....

 

 

 

 
Senast uppdaterad 2016-11-17
© 2008 All Rights Reserved - Leis Design